Preben Johansen A/S

Kom videre med dine boligdrømme


Kontakt os
Jeppe Johansen

jeppe@pj-aps.dk

tlf. 2339 0974
Profil

Ethvert samarbejde bygger på tillid

Tillid er et nøgleord hos byggefirmaet Preben Johansen A/S. Tillid er den afgørende forudsætning, ja nærmest fundamentet, for et godt, givtigt og fremadrettet samarbejde mellem dig som kunde og os som professionel sparringspartner.

Tillid betyder overholdte aftaler, priser og betingelser for dit byggeprojekt. Så regn med at den håndværksmæssige kvalitet altid er i orden og at arbejdet er udført omhyggeligt, ordentligt og gennemført fra ende til anden.

Holdningen til kvalitet er også en tillidssag. Vi kommer ofte med konstruktive forslag undervejs i byggeprocessen og sørger naturligvis altid for din godkendelse inden vi foretager eventuelle ændringer.

Siden 1922 har Preben Johansen A/S udført tusindvis af små og store byggeopgaver – inden erhvervslivet, private bygherrer og det offentlige.

Vi løser opgaver for en række erhvervsvirksomheder i området. Fx Arla, hvor vi står for det daglige vedligeholdelsesarbejde og løbende deltager i om- og tilbygningsarbejder.

For vores private kunder bygger vi nye huse, renoverer, bygger om og til og bruger derved vores aktuelle viden og erfaringer på dette område. 

 

Preben Johansen A/S udfører vedligeholdelsesarbejde og renoverer for skoler og børneinstitutioner i Kolding Kommune og har udført en lang række opgaver på Christiansfeld Skoles bygninger.

Som noget ganske særligt udfører vi en del bygningsrenoveringer på fredede kirker og ejendomme. Og i Christiansfeld er mange fredede ejendomme UNESCO-projekter. Det stiller helt ekstreme krav til håndværkerne, materialer og formåen.

Vi tæller mere end 25 håndværkere og fire administrative medarbejdere, der løser alle tænkelige og utænkelige opgaver inden murer-, tømrer-, snedker-, entreprenør- og kloakområdet.

Preben Johansen A/S - vi bygger på tillid


Vi behandler jeres data med ansvar

Orientering til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

For vort firma er det lovligt at behandle personoplysninger da det er nødvendigt, for at overholde de forpligtigelser der er os pålagt i forbindelse med udførelsen af vort arbejde.

Ingen data må indsamles uden der et udtrykkeligt angivet formål med indsamlingen og data må ikke anvendes til andre formål.

I har alle ret til at vide, hvilke data der opbevares om jer, samt hvordan disse data bliver behandlet samt ret til at få slettet alle data, så længe det ikke påvirker firmaets administrationsevne til at betjene dem som kunde. Hvis en kunde, medarbejder eller samarbejdspartner ikke længere benytter sig af vort firma, har vedkommende ret til at få slettet alle data om sig selv, så længe personoplysningerne ikke skal bruges i andre sammenhænge, eksempelvis bogføringslovens 5-årige dokumentationskrav. Kunden har ret til at få udleveret en kopi af alle data om sig selv.

Preben Johansen A/S, anvender IT-systemer til bogføring af ind- og udbetalinger, lønninger samt fakturering og administration af byggesager.

IT-systemet befinder sig på firmaet adresse – Industrivej 12, Christiansfeld og aktiveres ved eget password som kun de ansatte i administrationen er bekendte med. IT-systemet er virusbeskyttet med opdateret antivirusprogram.
Kontoret er uden for normal arbejdstid og i øvrigt, når bygningen forlades, aflåst. Særlige følsomme oplysninger så som ansættelseskontrakter og lønsedler ligger aflåst i et pengeskab med kode som kun ledelsen er i besiddelse af.

 


        Preben Johansen A/S, Industrivej 12, 6070 Christiansfeld, tel 74562933, info@pj-aps.dk